Liidust

MTÜ EESTI KATAMARAANIDE LIIT  on asutatud 14.05.2010a.
Liit on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud mitmekerelistel purjekatel purjetamisharrastuse edendamisele
ja  tingimuste loomiseks  vaba aja sportlikuks veetmiseks.

Liidu kõrgeimaks organiks on Liidu liikmete üldkoosolek.
Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.

Vahepealsel ajal juhib Liitu juhatus:
Ain Roosma         ain@estcat.ee
Erki Laur              erki@f18.ee
Jüri Saarnak       juri@estcat.ee

EKL PÕHIKIRI