Käesolevaga kinnitan, et soovin astuda Eesti Katamaraanide Liidu liikmeks ning kohustun järgima Liidu liikme põhikirjajärgseid kohustusi.

Tasun liikmemaksu 30€ (F18 liikmetele lisaks juurde 15€). Eesti Katamaraanide Liidu pangaarvele EE807700771002540318 viie päeva jooksul alates avalduse täitmisest.

Liitumiseks täida :