Astu Liikmeks

Käesolevaga kinnitan, et soovin astuda Eesti Katamaraanide Liidu liikmeks ning kohustun järgima Liidu liikme põhikirjajärgseid kohustusi.

Tasun liikmemaksu 30 EUR (F18 liikmetele lisaks juurde 15 EUR)
Eesti Katamaraanide Liidu pangaarvele EE807700771002540318  (LHV Pank )  5 päeva jooksul alates avalduse täitmisest.

Liitumiseks täida :